Gutské vodopády

Gutské vodopády se nachází na strmých severních svazích Javorového v pramenné oblasti Oldřichovického potoka. Geomorfologicky je to velmi dynamické území, časté jsou zde bahnokamenné proudy. 

Vlastní vodopády vznikly, podobně jako většina beskydských vodopádů, na střídajících se vrstvách tvrdých pískovců a měkkých jílovců.

Celá tato oblast byla v roce 2008 vyhlášena přírodní rezervací. Proto je zde pohyb omezen, povolení ke vstupu si lze vyžádat ve správě CHKO Beskydy.