Na kole do Mostů u Jablunkova

Středně obtížná trasa s častým a prudkým stoupáním i klesáním. Vede po silnicích třetí třídy a místních komunikacích z velké části nádhernými lesními komplexy.

0 km Smilovice 

2,0 km Guty, kostelík Božího těla, který byl postaven roku 1563 

4,0 km Guty rozcestí 

8,0 km Oldřichovice pod lanovkou 

16,5 km Milíkov pila 

18,0 km Milíkov 

20,0 km Bocanovice 

22,5 km Jablunkov, město, o kterém existuje první zmínka již z roku 1447 

29,0 km Bukovec 

31.0 km Bukovec, hraniční přechod